O těchto stránkách

Tyto webové stránky vznikly především pro rodiče dětí navštěvujících třídu Sluníčka v mateřské škole Uhříněves.

Můžete na nich nalézt důležité informace (vyvěšené také na nástěnkách v šatně třídy), fotografie Vašich dětí, týdenní plány pro práci s dětmi (vyvěšené také na nástěnce u vchodu do šatny), kalendář akcí (divadla, třídní schůzky atp.) a další informace z každodenního života v naší třídě. Budeme se snažit dávat na tyto stránky veškeré aktuální informace, přesto Vás však prosíme o to, abyste četli i nástěnky v šatně třídy.

Zřizovatelem těchto stránek není mateřská škola Uhříněves. Vznikly z iniciativy třídních učitelek Barbory Klementové a Hany Blísové, přičemž administrátorem stránek je Barbora Klementová. Pokud budete mít nějaké připomínky k webovým stránkám, obracejte se prosím na třídní učitelky, nikoliv na vedení školy.

Tyto stránky nenajdete v internetových vyhledávačích. Podívat se na ně může pouze ten, kdo zná přesnou internetovou adresu.

Nejsme informatici ani programátoři, tyto stránky jsou čistě amatérské, vytváříme si je samy.

Doufáme, že pro Vás budou přínosem! :)

Barbora Klementová, Hana Blísová (třídní učitelky 1. třídy Sluníčka)

 

Od června 2012 je hlavním tvůrcem webových stránek 1. třídy Sluníček paní učitelka Zuzana Ištvánková. Prosíme Vás, abyste se se všemi dotazy ohledně webových stránek obraceli výhradně na ni.

 

 

Jsme rády za každou kritiku, chválu i návrhy na zlepšení. Máte-li podnětné připomínky, prosíme, obraťte se na nás.


Kontakt

Barbora Klementová (administrátor)