Důležité informace

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Ředitelka: Alena Vojtěchovská

Zástupkyně: Bohumila Nováková

Tel.: 267711139

Fax: 26721896

e-mail: ms_uhrineves@volny.cz

web: www.msuhrineves.cz

Adresa: Mateřská škola Praha 10, Za Nadýmačem 927, 10400 Praha 10-Uhříněves

 

TŘÍDNÍ UČITELKY

Hana Blísová

telefon: 721 878 066

e-mail: HankaVapenikova@seznam.cz

 

Zuzana Ištvánková

telefon:

e-mail:

 

Bývalá třídní učitelka

Barbora Klementová

e-mail: barbora.klement@gmail.com

 

OMLUVY DĚTÍ

Prosíme, pokud víte předem o tom, že dítě nepřijde do školy, napište tento fakt do sešitu v šatně.

Pokud jde dítě domů po obědě, pište tento fakt prosím také do sešitu v šatně (nejpozději do 8h ráno daný den - jinak dítěti propadne odpolední svačina).

Pokud je vaše dítě nemocné po dobu kratší, než je 14 dní, nemusíte nosit omluvenku od lékaře. Pokud je však nemocné delší dobu nebo pokud onemocnělo infekční chorobou (meningitida, hepatitida, salmonela atp.), je potvrzení od lékaře nutné. V jiných případech stačí omluva dítěte v připraveném sešitě, popř. Omluva telefonická (267 711 138 nebo 736 484 228).

 

KAŽDODENNÍ PROGRAM

6:30 – 8:30 – Ranní hry

8:30 – 9:00 – Komunikativní kruh, ranní cvičení

9:00 – 9:30 – Hygiena, svačina

9:30 – 10:00 – Hlavní činnosti dle třídních plánů, příprava na pobyt venku

10:00 – 11:40 – Pobyt venku, příprava na oběd

11:40 – 12:30 – Oběd, hygiena, příprava na spánek

12:30 – 14:30 – Odpočinek na lehátku, relaxační chvilka

14:30 – 15:00 – Hygiena, odpolední svačina

15:00 – 17:00 – Hry a zájmové činnosti, podle počasí pobyt venku

 

ODPOLEDNÍ VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ

Pokud nemá třídní učitelka v daný den službu do 17h, předává děti, které jsou ještě ve školce po 16h, do třídy Motýlků.

Prosíme, zvoňte. Naše paní uklízečka Vám děti přivede.

Pokud dítě vyzvedáváte ze zahrady, přijďte prosím až k pískovištím.

 

ŠKOLNÉ

Školné je splatné k 5. dni v měsíci (částka 540 Kč) v době září – červen. O prázdninách se platí 50%.


Kontakt

Barbora Klementová (administrátor)