Básničky

básnička: Dobrý den

Dobrý den, dobrý den,                     děti se uklání

dneska máme krásný den.              ruce nad hlavu do písmene V

Ručičky jsou na tleskání                    tleskáme

a nožičky na dupání.                         dupeme

Dobrý den, dobrý den,                      děti se uklání

dneska zlobit nebudem.                  děti kroutí hlavou – ne, ne, ne.

 

 

básnička: Třída plná kamarádů

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět

nám se líbí celý svět.
Máme se tu všichni rádi,

jsme tu dobří kamarádi.

 

 

básnička: Malíř

Vezmi žlutou tužku,                                                 Zelenou se kreslí listí,

namaluj mi hrušku.                                                  listí se však nedá jísti.

A pod hrušku talíř,                                                    Červenou ti, Aničko,

sláva, ty jsi malíř!                                                      namaluju jablíčko.

 

 

básnička: Každá ručka má prstíčky

Každá ručka má prstíčky,                                            Ručičky si spolu hrají,

sevřeme je do pěstičky.                                              mnoho práce udělají.

Bum, bum, na vrátka,                                                  Bum, bum, na vrátka,

to je pěkná pohádka.                                                   to je pěkná pohádka.

 

 

básnička: Pusinka je na papání (ukazujeme jednotlivé části obličeje)

Pusinka je na papání

a nosánek na čmuchání.

Očka, aby viděla,

ouška, aby slyšela.

 

 

básnička: Ovoce a zelenina

Ovoce a zelenina,

to je život, to je síla.

Kdo jí mrkev, ředkvičky,

ten je zdravý celičký!

 

 

básnička: Šiška

Na šišku si vítr cinká,

zvoní lesem vesele.

A v té šišce brouček spinká,

má ji místo postele.

 

 

básnička: Leze ježek po trávníčku

Leze ježek po trávníčku,                        děti "lezou" v podřepu

leze ježek po lese,

když se blíží nebezpečí,

bodlinami brání se.                                děti kolem sebe "bodají" ručkama

 

 

básnička: Ježek a hruška

Hruška na zem spadla,

tlesk, plesk, bum.

Ježečkovi na záda,

tlesk, plesk, bum.

Ježeček se zlobil hned,

celou hrušku za to sněd.

 

 

básnička: Co se děje na dubu

Včera ráno na dubu,                                                  držíme se za ruce, jdeme

řekl žalud žaludu:                                                       zastavíme se, otočíme se čelem do kruhu

„Já už tady nebudu!                                                    děláme „nene“ a zamračíme se

Pustím se a spadnu dolů,                                          dřepneme si

zavrtám se do země,                                                  naznačujeme ukazováčkem vrtání do země

budu spát a odpočívat,                                               naznačujeme spinkání

bude mi tam příjemně.                                               dlaně přiložíme k hlavě

 

 

básnička: To jsou prsty

To jsou prsty, to jsou dlaně,

mýdlo s vodou patří na ně.

A po mýdle dobré jídlo

a po jídle zase mýdlo.

 

 

básnička: Lísteček

Prší prší, jen se leje,

lísteček se strachy chvěje.

Neboj, lístku maličký,

jsou to jenom kapičky.

 

 

básnička: Vítr fouká

Vítr fouká doprava,                              úklon doprava

vítr fouká doleva,                                  úklon doleva

my se ho však nebojíme,                   ukazováčkem varujeme

před vítr se postavíme,                        stojíme vzpřímeně

když se vítr rozfičí                                 ruce nahoru, náznak větru

hlava se nám zatočí,                            kroutíme hlavou

aby se nám netočila,

sedneme si, to je príma.                      sedíme

 

 

básnička: Moje tělo

Levá ruka, pravá ruka,

do dlaně si prstík ťuká.

Pěsti, lokty, ramena,

hlava, břicho, kolena.

Čelo, brada, nos,

Honza chodí bos.

 

 

básnička: Šup kartáčku do chaloupky

Šup kartáčku do chaloupky,

vyčístíme všechny zoubky.

Proč by byla pusa smutná,

sladká pasta zoubkům chutná.

 

 

básnička: Barvy na semaforu

Pokud svítí červená,                             učitelka ukazuje červené kolečko, děti stojí

zastavit to znamená.                            děti stojí

Oranžová připravit,                               učitelka ukazuje oranžové kolečko, děti vrčí jako auta

auto motor nažhavit.                            děti stojí a vrčí

A zelená barvička,                               učitelka ukazuje zelené kolečko

jedou všechna autíčka.                        děti běží po třídě.

 

 

básnička: Medvěd

Medvěd v lese bum, bum,                 tleskáme na "bum, bum"

postavil si dům, dům.                         pleskáme se do stehen

Medvědice kouká,                               koukáme, rozhlížíme se

kudy do něj fouká.                              foukáme, naznačujeme vítr

Medvědice vzdychá,

že jehličí píchá.                                    ostré pohyby pažemi

 

 

básnička: Čertík vyskočil z krabičky

Čertík vyskočil z krabičky,                     vyskočíme z podřepu

nejdřív si protáhl nožičky.                      protahujeme si nohy

Vyzkoušel zahýbat hlavičkou,              hýbeme hlavou

pak jednou i druhou ručičkou.              hýbeme rukama

Zkuste to taky, dětičky,                           jdeme do podřepu

vyskočit jak čertík z krabičky.               vyskočíme.

 

 

básnička: Hudry, hudry

Hudry, hudry, dupy, dupy,                        stojíme na místě, strašíme rukama a dupeme

čert k nám leze do chalupy.                    dlouhými plíživými kroky jdeme vpřed, strašíme rukama

Hudry, hudry, už tu je,                               strašíme rukama

už na okna bubnuje.                                naznačujeme ťukání na okno

Dlouhý ocas, krátké uši,                           naznačíme ocas a ouška

teda čerte, to ti sluší!                                  pohladíme se po hlavě

Celý černý, samý chlup,                           ukazujeme, že jsme celí černí

metlou dělá šupy, šup.                              náznak pohybu metličkou

 

 

básnička: Vánoční nadílka

Už se těším, andílku,

na vánoční nadílku.

Chci být hodný moc a moc,

vydržím to do Vánoc.

A potom zas malinko,

začnu zlobit, maminko.

 

 

básnička: Tři králové

Tři králové jdou k Ježíšku,

nesou něco v košíčku.

První Kašpar, to je král,

druhý Melichar a třetí Baltazar.

Cestu dlouhou ještě mají,

Ježíškovi dárky dají.

 

 

básnička: Princeznička na bále

Princeznička na bále,                                             Honzík běžel za horu,

poztrácela korále.                                                   nakopal tam bramborů.

Její táta, mocný král,                                              Vysypal je před krále:

Honzíka si zavolal.                                                 "Nesu Vám ty korále.

"Honzíku, máš namále,                                          Větší už tam neměli,

přines nám ty korále!"                                             ty snědli už v neděli.

 

 

básnička: Slunce a měsíc

Když slunce večer zachází,

měsíc se po nebi prochází.

Má už své klikaté cestičky,

na které svítí mu hvězdičky.

 

 

básnička: Ráno

Ráno, když otevřu oči,                        zavřené oči, na konci verše otevřeme

celý svět se se mnou točí.                  zatočíme se dokola

Protáhnu celé své tělo,                       protáhneme se na špičkách

které by spát ještě chtělo.                   dřep, ruce pod hlavu, "spánek"

Z postele rychle vyskočím,                 vyskočíme z podřepu

tvářičku ve vodě namočím.                naznačujeme mytí obličeje

A pak už s úsměvem jen,                   ruce odkryjí úsměv

popřeji všem "Pěkný den".                 ukloníme se

 

 

básnička: Jak nám sluší zima

Když ti mrznou obě uši

a zčervená nos,

to ti zima pěkně sluší,

tak ji klidně nos.

 

 

básnička: Pekař peče housky

Pekař peče housky,

uždibuje kousky.

Pekařka mu pomáhá,

uždibují oba dva.

 

 

básnička: Trojúhelník

Trojúhelník má tři strany,

spojené vždy do špičky,

stejné, jakou vpředu mají

Popelčiny střevíčky.

 

 

básnička: Karneval

Brzy bude velký bál,

hurá, je tu karneval!                      zvedneme ruce nad hlavu

Nafoukneme balónky,                  ve vzduchu opíšeme rukou kruh

ozdobíme záclonky.                     zatřepeme prstíky nad hlavou

Schováme se za masku,              zakryjeme si rukama obličej

jsme jak z hadích ocásků.            poskakujeme na místě

 

 

básnička: Prstíčky

Mám tady pět prstíčků, umím o nich básničku.

Nejmenší je malíček -  není žádný cvalíček.

Vedle něj je prsteníček - na ten patří prstýnek, co má pěkný kamínek.

Uprostřed máme prostředníčka - ten je dlouhý jako tyčka.

Vedle něj je ukazovák - ukazuje tytyty, když je něco rozbitý.

A poslední chlapeček jmenuje se paleček - ten se drží trochu stranou,

to je všechno - na shledanou.

 

 

básnička: Dům z cihel

První cihla, druhá, třetí,                 ukazujeme počet na prstech

pojďte stavět všechny děti!           pobídka, ukazujeme rukama

Každý přidá ruku k práci,              stojíme, ruce střídavě

není teď čas na legraci.                kroutíme hlavou "ne"

Až dům z cihel postavíme,           stojíme, ruce spojené nad hlavou ("domeček")

společně se pobavíme.                poskoky snožmo, tleskáme

 

 

básnička: Sněženka a sluníčko

Na jaře taje sníh, země se budí.                 dřepíme, protahujeme se

Sněženka vykoukne: "Brr, to studí".           dřepíme, třeseme se zimou

Sluníčko, sluníčko, zima je velká,               klek, prosíme rukama

Ještě se nevzbudí ani ta včelka.                 klek, rozpažíme ruce

Slunce se usmálo, pomalu hřeje,                stojíme, rukama naznačujeme paprsky

Na celou přírodu už se jen směje.               usmějeme se

 

 

básnička: Vyháníme Zimu

Zimo, zimo, táhni pryč

nebo na tě vezmu bič.

Odtáhnu tě za pačesy,

za ty hory, za ty lesy.

Až se vrátím nazpátek,

svléknu zimní kabátek.

 

 

básnička: Zajíčkova koleda

Hody hody doprovody,

já jsem malý zajíček,

utíkal jsem podle vody,

nesu kopu vajíček.

Potkala mě koroptvička,

chtěla jedno červené,

že mi dá lán jetelíčka,

a já řekl "ne, ne, ne".

 

 

básnička: Kuřátko

Malé žluté kuřátko                jdeme do podřepu

batolí se v řadě,                   chůze v podřepu

těší se, že zakrátko              tleskáme

bude na zahradě.                 tleskáme a chodíme v podřepu