Co děláme?

S dětmi pracujeme (stejně jako každá státní mateřská škola) podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (více na: www.vuppraha.cz/ramcove-vzdelavaci-programy/predskolni-vzdelavani).

Každá mateřská škola si na základě tohoto programu sestavuje svůj vlastní školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program Mateřské školy v Uhříněvsi se jmenuje Okno do světa (více na: www.msuhrineves.cz/). Program Okno do světa je členěn do pěti integrovaných bloků:

Cesta přátelství

Cesta proměn

Cesta otázek a odpovědí

Cesta velkých a malých dobrodružství

Cesta radosti a fantazie

Je poté na třídních učitelkách dané třídy, aby na základě těchto "cest" vymyslely dětem konkrétní třídy třídní program, který zohledňuje složení třídy, věk dětí atp. Tyto třídní programy jsou poté rozděleny do týdenních či čtrnáctidenních bloků.

Týdenní (popř. čtrnáctidenní) programy naší třídy si můžete prohlédnout na nástěnce u vchodu do šatny nebo na těchto webových stránkách.

Dbáme také na environmentální výchovu vašich dětí. Plán environmentální výchovy naší třídy v tomto školním roce:

TŘÍDNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY.docx (237,8 kB)

Pozn.: Na této stránce vlevo můžete kliknout na kategorii "Týdenní plány", "Výrobky", "Písničky", "Básničky" atp., kde si můžete přečíst o konkrétních věcech, které s dětmi vytváříme nebo které je učíme.